Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

Lindab

Choose languge
Logga in

Byggförenklaren

Kunskap och råd för bygg och ventilation

Brandskydd för ett tryggt och säkert inneklimat

Av Jesper Karlsson, 20 apr 2022

Lindab-brand-ventilation

Brand i en byggnadsmiljö kan leda till omfattande skador på egendom, vilket leder till stora ekonomiska konsekvenser för fastighetsägaren. Men bränder i byggnader utgör framförallt en fara för de människor som vistas i dem. Säkra och pålitliga brandskydd i ventilationssystem ser till att materiella skador och personskador minimeras och/eller förhindras när olyckan är framme.

Fastigheter delas in i olika brandceller för att öka säkerheten och för att begränsa skador i samband med bränder. En brandcell ska förhindra spridning av brand till andra utrymmen. Det är därför lätt att förstå att det ställs särskilda krav på brandmotståndet för väggar och dörrar. Men även ventilationssystemet måste byggas så att brand och brandgaser inte sprids.

I Sverige har vi höga krav på vårt inneklimat eftersom husen samtidigt ska vara energieffektiva. Husen byggs täta och luftombyte sker ofta via centrala ventilationsaggregat. De luftkanaler som transporterar luften ska ge frisk luft till alla rum och brandceller. De olika rummen och brandcellerna har olika behov av luftmängd beroende på användningsområde som till exempel antal människor och önskad temperatur i rummen. Därför måste luften kunna styras individuellt för olika rum och brandceller.

Vid installation av brandskydd är det viktigt att välja produkter som bibehåller sina egenskaper även vid intensiv hetta, minimerar brandens spridning och begränsar rökutvecklingen. Det är oerhört viktigt att hela systemet är av allra högsta kvalitet. Bara när du vet att varje komponent är tillförlitlig och förblir stabil vid brand kan du känna dig säker. Dubbelkolla certifikaten så att produkterna har de högsta standarderna för brandskydd i ventilationssystem.

En annan viktig aspekt vid installationer och projektering för brandsäkerhet är hur ventilationen installeras och hängs upp. Vid en eventuell brand är det även viktigt att installationer motstår brandens krafter under en tidsperiod, så att människor i utrymmet hinner avlägsna sig och därmed inte bli skadade av nedfallande material. För information kring brandregler kan du läsa mer på Boverket.se.

Kolla gärna in filmen nedan där jag och Ekovents utvecklingschef Michael Brändström pratar mer om vikten av brandskydd.

 

 

Ämnen: Ventilation, Inomhusklimat

Jesper Karlsson

Jesper arbetar som produktchef för brandprodukter på Lindab. Han har stenkoll på hur vi skapar brandsäkra lösningar för våra ventilationssystem.

jesper.karlsson@lindab.com

Hitta mig på:

Sök i bloggen

Senaste inlägg

Prenumerera på bloggen

Om Byggförenklaren

Vi tillhandahåller denna blogg för att delge dig av vår kunskap och ger råd från 60 år i bygg- och ventilationsbranschen.