Hoppa till huvudinnehållet

Byggförenklaren

Kunskap och råd för bygg och ventilation

Hur fungerar takvärme?

Av Dag Wallin, 7 maj 2019

Takvärmepanel-Atrium-Lindab

Varm luft stiger, så varför sätta ”elementet” i taket? Ja, det är en vanlig kommentar från människor som ser med tveksamhet på takvärme. Men takvärme fungerar och värmer faktiskt upp hela rummet, inte bara taket.

Den grundläggande funktionen med ett värmesystem är att avge värme till omgivningen. Det görs genom en blandning av konvektion och värmestrålning. Konvektionen värmer upp luften i närheten av en värmare medan värmestrålningen sprider sig åt alla håll i rummet. Den konvektivt värmda luften stiger i rummet medan värmestrålarna ”färdas” rakt ut från värmaren tills de möter någon av de omgivande ytorna.

Ladda ner vår Powerpoint om Hur fungerar takvärme?

Ett takvärmesystem bygger på en hög andel värmestrålning och låg andel konvektion. Typiska värden är ca 60 % värmestrålning till underliggande ytor och ca 40 % konvektion. Ett vattenburet takvärmesystem bygger på värmestrålning vid låga temperaturer (30-80 °C). Det gör att man inte upplever värmestrålningen så intensivt som från t.ex. solen eller en elektrisk infravärmare.

Andelen konvektion för ett takvärmesystem (ca 40 %) motsvarar ungefär den andel av värmeförlusterna som sker genom takets värmeförluster. Resten av energin från en takvärmare, d.v.s. strålningsandelen, kommer alltså de övriga delarna av byggnaden direkt till godo.

Man kan likna värmestrålning vid vanligt ljus. Det sprider sig och reflekteras ungefär på samma sätt. Från takvärmaren strålar alltså värmen ut mot alla ytor som den kan ”se”. Även ytor som ”skuggas” från värmestrålarna kommer att värmas upp då dels en del av värmestrålningen, precis som synligt ljus, reflekteras mellan ytorna och dels sker ett strålningsutbyte mellan rumsytor som har olika temperatur. Därför kommer temperaturskillnader i rummet och på olika ytor att hela tiden sträva efter att jämna ut sig. Det medför att rummet får en mycket jämn temperaturfördelning mellan tak och golv.

De ytor dit strålningsvärme överförs kommer att värmas upp till en temperatur som är högre än de man skulle haft vid vanlig uppvärmning. Normalt kommer t.ex. innerväggar att få en yttemperatur som ligger över rummets lufttemperatur. Vi kommer på grund av en ökad strålningstemperatur att uppleva ett behagligt inneklimat även då rumslufttemperaturen är lägre. Detta minskar värmeförlusterna i fastigheten och sänker kostnaderna för uppvärmning med ca 10-20% jämfört med andra värmesystem.

En sällan uppmärksammad fördel med strålningsvärmen från taket är att den ger varma golv. Normalt blir golvtemperaturen ca 2-3 °C över lufttemperaturen vid ankelhöjd. Det är alltså inte svårt att få nöjda hyresgäster med takvärme installerad. 

En annan stor fördel med strålningsvärme är, att ju kallare en omgivande yta är desto mer värmeenergi kommer den att ”suga” åt sig. Det innebär att värmestrålningen automatiskt kommer att fördela sig så att kallare ytor, t.ex. fönster eller dåligt isolerade väggar, kommer att få en större andel av värmen, d.v.s. värmen hamnar där den bäst behövs.

För enkelhetens skull har vi tagit fram en Powerpoint som förklarar hur takvärme fungerar. Fritt fram för dig att ladda ner.

Ladda ner vår Powerpoint om Hur fungerar takvärme?

 

Ämnen: Inneklimat, Uppvärmning

Dag Wallin

Dag är en glad Göteborgare som arbetar med affärsutveckling på Lindab. Han har lång erfarenhet och kunskap från ventilationsbranschen.

dag.wallin@lindab.com

Hitta mig på:

Sök i bloggen

Senaste inlägg

Prenumerera på bloggen

Följ oss

Om Byggförenklaren

Vi tillhandahåller denna blogg för att delge dig av vår kunskap och ger råd från 60 år i bygg- och ventilationsbranschen.