Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

Lindab

Choose languge
Logga in

Byggförenklaren

Kunskap och råd för bygg och ventilation

Hur hänger man upp ett ventilationssystem?

Av Ola Berg, 3 dec 2015

hur-hnger-man-upp-ett-ventilationssystem.png

Att hänga upp ett ventilationssystem låter som en simpel uppgift. Men om det inte sker på rätt sätt kan det enkla uppdraget få förödande konsekvenser.

Allt för många hänger i dag upp sina ventilationssystem på ett felaktigt sätt. Funktionen med upphängningsanordningar är självklart att hålla ventilationssystemen på plats, men den här funktionen delas in i olika krav. Det kan vara dimensionering för att klara vikten av kanalsystemet, men även för att klara en eventuell brand anpassat till de krav som ställs på byggnaden.

Hur gör man då för att hänga upp ventilationssystem på rätt sätt?

Innan du kan börja hänga upp ventilationen finns det några saker som du behöver känna till. Regelverket du har att följa gällande allt byggande är Boverkets byggregler (BBR), detta är minimikrav vilket innebär att du alltid får bygga bättre men aldrig sämre än det som sägs där. Under kapitel 5:533 kan du bland annat läsa vad som gäller för upphängningar:
”Luftbehandlingsinstallationer ska placeras, utformas och hängas upp så att skyddet mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller upprätthålls.”
”Tillfredställande skydd mot spridning av brand och brandgaser genom luftbehandlingsinstallationerna mellan brandceller kan erhållas genom att installationerna, inklusive upphängningarna, ventilationskanaler och genomföringar utformas så att de klarar att upprätthålla brandcellsgränsen under avsedd tid.”

Även AMA VVS & Kyl (finns att köpa hos Svensk Byggtjänst) ligger ofta med i avtalet mellan beställare och entreprenör vilket innebär att även det som står där bör du känna till och följa. Under QL VENTILATIONSKANALER MM kan du bland annat läsa:

  • Upphängningsanordningen ska utföras med hållfasthet enligt SS-EN 12236.
  • Upphängningsanordning, inklusive infästning i byggnadsdel, ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.
  • Största tillåtna avstånd mellan fästpunkter för kanal ska vara enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar.
  • Upphängning och infästning ska vara anpassade till aktuell brandteknisk klass.


När det väl är dags att börja hänga upp systemet behöver du först veta vilken brandklass som gäller i byggnaden. Därefter kan du börja räkna på hur du ska dimensionera din upphängning beroende på vikt- och brandklass. Tänk på att oavsett om byggnaden har krav på brandklass eller inte så behöver alla upphängningar klara minst 300 C° under 10 minuter utan att falla ner. Detta med tanke på räddningstjänstens säkerhet.

Sen räknar du på upphängningsavståndet. Kraften i upphängningen beror på vikten av kanal och en punktlast, samt eventuell isolering och komponent (t.ex. ljuddämpare). Avståndet mellan upphängningarna väljs så att kraften inte blir högre än vad den svagaste länken i upphängningen klarar.

Om byggnadsdelen är klassad för exempelvis El 60, så ska bärförmågan hos upphängningen uppfylla minst kravet för R 60. Där R = bärförmåga vid brand, och 60 = antalet minuter i brand.

upphngning-av-ventilationssystem.pngLindabs guide för upphängning av ventilationssystem

Finns det en enkel guide att använda?

Jadå, för att göra det hela lite enklare så har vi på Lindab tagit fram en guide kring hur du hänger upp ventilationssystem på ett säkert sätt. I guiden kan du enkelt välja olika typer av upphängningsanordningar för olika brandklasser och även se upphängningsavstånden för olika kanaldimensioner

Något som många missar vid montering med upphängningsband är att för att få en godkänd upphängning måste man ha dubbelvikt band och fyrkantsbricka vid infästning mot taket samt självklart ett godkänt infästningsdon. Kom ihåg att om rekommendationerna från leverantören inte följs så är det installatören själv som bär ansvaret i slutändan vid en eventuell olycka.

Ladda ner guide

 

Ämnen: Ventilation, Upphängning

Ola Berg

Ola jobbar som utvecklingsingenjör på Lindabs ventilationsavdelning som kallas för labbet. Ett riktigt proffs på ventilation.

ola.berg@lindab.com

Hitta mig på:

Sök i bloggen

Senaste inlägg

Prenumerera på bloggen

Om Lindabs blogg

Vår blogg siktar på att ge dig en blick in i vårt företag. Vi skulle vilja dela med oss av vår kunskap från över 50 år i bygg- och ventilationsbranschen.