Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

Lindab

Choose languge
Logga in

Byggförenklaren

Kunskap och råd för bygg och ventilation

Hur hittar man rätt standard? En guide till standarder för ventilationskanaler

Av Lars-Åke Mattsson, 25 feb 2016

hitta-ratt-standard-for-ventilation.png

Standarder inom olika anläggningsområden kan verkligen kännas som en djungel och det är lätt att gå vilse bland alla koder som definierar olika standarder. I det här inlägget kommer jag att ge en kort introduktion till olika standarder för ventilationskanaler, använd det som en karta för att navigera i djungeln av standarder.

Varför standarder?

Standarder är viktiga dokument för industrin för att kunna köpa och sälja produkter som passar syftet och gör det möjligt att specificera och mäta om de är bra eller dåliga. De är också viktiga för att kunna skapa lagar på en högre nivå och standarderna ger dig riktlinjer för om kravet är innanför eller utanför toleransnivån.

Standarderna nedan är CEN-standarder (European Committee for Standardization). Dessa används i alla europeiska länder och ersätter nationella standarder om det gäller samma tekniska område. Ovanpå CEN finns en internationell standardiseringsorganisation som heter ISO (International Standardization Organization). Även här finns det en hierarki där ISO trumfar CEN. Alla dessa aktiviteter är noggrant samordnade och allt arbete är mycket öppet för alla länder och företag genom offentliga utredningar och omröstningar. Nackdelen med detta är att arbetet inte alltid går snabbt men förhoppningsvis håller hög kvalitet.

När en CEN-standard är klar måste den antas och publiceras i Sverige och då döps den om från exempelvis EN 12237 till SS-EN 12237. Om det bedöms att den behöver översättas till svenska så görs det, annars får den bara ett svenskt namn.

Standarderna

Standarder för dimensioner, hållfasthet och läckage för runda och rektangulära ventilationskanaler.

standard-for-ventilationssystem.png

Mätning av kanalyta - EN 14239

För att exakt kunna beräkna luftläckage i ett ventilationssystem behöver du den totala ytan av kanalsystemet. EN 14239-standarden definierar hur man mäter kanalytan på ett korrekt sätt. Denna standard ska inte användas för täthetstester på enskilda komponenter, där ska istället EN 15727 användas.

Tekniska kanalkomponenter, täthetsklass och provning - EN 15727

Lufttätheten är viktig i ett ventilationssystem om du ska uppnå en bra energieffektivitet. Standarden EN 15727 definierar hur man testar lufttäthet för enskilda tekniska produkter. D.v.s. komponenter med andra funktioner än att bara transportera luft. Sådana produkter är exempelvis ljuddämpare, filterboxar, ventiler och kanalfläktar.

Luftteknisk provning av spjäll och ventiler - EN 1751

Spjäll och ventiler stoppar eller reglerar luftflödet i en kanal. De kan vara antingen manuellt eller automatiskt styrda. Standarden EN 1751 definierar erforderlig hållfasthet och lufttäthet genom bladet. Lufttäthet genom höljet mäts på samma sätt som ovan nämnda standard: Tekniska kanalkomponenter, täthetsklass och provning - EN 15727.

Rengöring av ventilationssystem - EN 15780

Ett ventilationssystem samlar smuts och damm vilket över tiden leder till ett ohälsosamt inomhusklimat. Om du inte rensar systemet regelbundet finns det en risk för uppbyggnad av bakterier och mögel. Standarden EN 15780 låter dig veta hur rent ditt system bör vara och hur ofta det ska rengöras.

Underhåll av kanalsystem - EN 12097

För att kunna inspektera och rensa systemet enligt ovan, måste det finnas rensluckor i ditt kanalsystem. EN 12097-standarden definierar hur ofta man ska placera paneler och önskad storlek av dessa rensluckor.

Dimensioner för cirkulära flänsar - EN 12220

Flänsar används exempelvis för att ansluta kanalsystemet med fläkten. Standarden EN 12220 beskriver dimensioner och hålbild för dessa flänsar.

Kanalsystem tillverkat av isoleringsskivor - EN 13403

I södra Europa, exempelvis Italien och Spanien, är det vanligt att använda kanaler och detaljer gjorda av isoleringsskivor. Denna standard föreskriver hållfasthet, läckage, erosion, ned- och utbuktning och mikrobiell tillväxt för den här typen av kanaler.

Flexibla kanaler - EN 13180

En flexibel kanal är en kanal som kan böjas i åtminstone en riktning och komprimeras i längdriktningen. De används ofta för att koppla kanalsystemet med terminalerna efter att undertaket är installerat. Denna standard anger dimensioner, hållfasthet och läckage, motståndskraft mot yttre tryck, böjningskapacitet och nedböjning.

Överlämna installerade ventilationssystem - EN 12599

Denna standard är ett komplett dokument om hur man lämnar över ett ventilationssystem till en fastighetsägare efter färdigställande och hur man mäter att allt är i enlighet med standarden. När det gäller kanaler ger den en vägledning om hur man testar lufttätheten i ett system på byggplatsen.

Ladda ner guiden som e-bok

 

Om du känner igen innehållet i det här inlägget beror det på att de även har publicerats i Lindabs engelska blogg.

Ämnen: Ventilation, Inomhusklimat

Lars-Åke Mattsson

Lars-Åke är Utvecklingschef för ventilationsprodukter på Lindab. Han är utbildad utvecklingsingengör och en sann Uppfinnare-Jocke.

lars-ake.mattsson@lindab.com

Hitta mig på:

Sök i bloggen

Senaste inlägg

Prenumerera på bloggen

Om Lindabs blogg

Vår blogg siktar på att ge dig en blick in i vårt företag. Vi skulle vilja dela med oss av vår kunskap från över 50 år i bygg- och ventilationsbranschen.