Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

Lindab

Choose languge
Logga in

Byggförenklaren

Kunskap och råd för bygg och ventilation

Lindab avser att lämna SundaHus

Av Matilda Isaksson, 8 jul 2024

Lindab Grevie

Inom byggbranschen har vi länge arbetat med hållbara materialval som bidrar till giftfria byggnader med bra inneklimat. Vi på Lindab har en vision att bidra till ett bättre klimat genom att skapa hållbara, energieffektiva byggnader med låg klimatpåverkan. För att uppnå detta finns flera metoder, där en viktig del är att bedöma produkter och material för att vägleda beställare och entreprenörer.

På den svenska marknaden finns idag fyra bedömningssystem: Byggvarubedömningen, SundaHus, Basta och Svanen. För att uppfylla de varierande kraven från beställare är Lindab med i alla system. Byggmaterialtillverkare är beroende av bedömningssystemen, då många upphandlingar kräver specifika system, trots att detta inte alltid är tillåtet. Mångfalden av system innebär att materialtillverkare måste rapportera samma information upprepade gånger, vilket kräver resurser både i tid och pengar och driver upp kostnaderna för material och produkter, utan ökad miljönytta. En kostnad som i slutändan belastar byggkostnaden.

I december 2023 introducerade SundaHus en ny affärsmodell som har väckt oro och kritik inom byggmaterialbranschen. Den nya abonnemangsmodellen är otydlig och bristfällig. Vi har under en längre tid haft en pågående dialog med SundaHus för att försöka klargöra situationen, men vi har samma frågor idag som vi hade i december 2023. Den nya affärsmodellen innebär dessutom betydande kostnadsökningar.

Vi får flera frågor från våra kunder angående vårt samarbete med SundaHus. För att underlätta våra kunders arbete i pågående och kommande projekt vill vi förtydliga vårt perspektiv i den pågående situationen. För att lyckas med den hållbara omställningen är samarbete i värdekedjan avgörande. Lindab värdesätter bra relationer med leverantörer där vi gemensamt hittar den bästa vägen framåt. SundaHus agerande strider mot Lindabs riktlinjer och gör det därför svårt för oss att fortsätta samarbeta. 

Priserna för SundaHus tjänst sticker ut jämfört med övriga system och i de allmänna villkoren förbehåller de sig rätten att ändra tjänsterna när som helst under avtalstiden, utan föregående underrättelse till kunden, så länge tjänsterna inte väsentligen påverkas negativt. Existerande bedömningar kommer att delas upp i flera enligt gällande bedömningskriterier, och varje uppdelning hanteras som en ny produkt och bedömning. Lindabs strategi att gruppera produkter med samma funktion och material på ett transparent sätt accepteras inte.

På grund av orimliga krav, hög osäkerhet och icke affärsmässigt agerande har Lindab efter noggrant övervägande som avsikt att avsluta samarbetet med SundaHus under 2024.

Vi hoppas kunna hitta en gemensam väg framåt med våra kunder i pågående och kommande projekt där SundaHus bedömning är ett krav. Tillsammans kan vi arbeta för att uppnå våra hållbarhetsmål på ett rättvist och transparent sätt.

 

Ämnen: Ventilation, Stål, Byggprodukter, Inomhusklimat, Lindab, Framtidens byggande, miljö, Hållbarhet

Matilda Isaksson

Matilda är hållbarhetschef på Lindab och brinner för att skapa en hållbar framtid för hela branschen.

matilda.isaksson@lindab.com

Hitta mig på:

Sök i bloggen

Senaste inlägg

Prenumerera på bloggen

Om Byggförenklaren

Vi tillhandahåller denna blogg för att delge dig av vår kunskap och ger råd från 60 år i bygg- och ventilationsbranschen.