Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

Lindab

Choose languge
Logga in

Byggförenklaren

Kunskap och råd för bygg och ventilation

Nyckelfaktorer för optimal luftcirkulation

Av Thobias Tidholm, 2 maj 2024

17428_Dansk_Talentakademi_14

Har du någonsin reflekterad över luften i rummet?
Trots att luften inte är något som vi kan se eller ta på, så har den en stor inverkar på vårt välmående. Dålig luftcirkulation kan leda till trötthet, minskad produktivitet och huvudvärk. Med många års erfarenhet inom ventilation, är mitt mål att luften i fastigheter ska vara så diskret att den knappt är märkbar, för då vet jag att luftspridningen i rummet är korrekt utformad. Men vad är det egentligen som bidrar till bra luftcirkulation? I detta blogginlägg vill jag lyfta några nyckelaspekter att ha i åtanke.

Rätt luftmängd

Först och främst är det viktigt att anpassa luftmängden efter vad för typ av rum det är och antal personer som vistas där. Med tanke på att vi människor andas in cirka 30 kilo luft varje dag, är det viktigt att luftmängden är tillräcklig och byts ut regelbundet. Rekommendationen enligt Boverkets byggregler och Folkhälsomyndigheten är att man byter luft i en bostad minst varannan timme vilket motsvarar ett uteluftsflöde på 0,35 l/s per kvadratmeter. Rätt luftmängd baserat på rummets yta och personbelastning är nyckeln för att upprätthålla en hälsosam och bekväm inomhusmiljö.

 

Placering av luftdon

För att undvika kortslutning, det vill säga att luften åker direkt från tilluftsdonet till frånluftsdonet utan att ha passerat hela rummet, blir placeringen av luftdonen viktigt. Om vi placerar ett tilluftsdon på ena sidan av rummet, som tillför den nya filtrerade luften, vill vi att frånluftsdonet som suger ut den gamla luften, är placerat mot motsatta sida. Det gör att luften kan röra sig effektivt genom hela rummet och förhindrar att samlas i en enda zon.

Effektiv omblandning av luften

För att luften ska cirkulera och fördela sig jämnt behöver den gamla luften blandas med den nya, fräscha luften. För att undvika ojämn fördelning, är det därför viktigt att använda luftdon med bra coanda-effekt. Effekten innebär att den nya, kallare luften bär sig längst med taket och sedan följa långsamt ner längs väggarna. Den gamla, varma luften lyfts upp och sugs ut genom frånluftsdonet. Principen är enkel, kall luft väger mer än varm luft och på så vis får hjälp med omblandningen. Detta bidrar till en behaglig och jämn temperatur i rummet samt minskar risken för obehagliga kallras.

Ventilation utifrån behov

Slutligen kan vi anpassa ventilationen beroende på vad som behövs för stunden i varje enskilt rum. För att spara på energi vill vi inte använda mer luft än vad som behövs. Genom behovsstyrd ventilation kan vi anpassa luftflödet baserat på hur många som vistas i rummet eller hur stort behov av ren luft ett specifikt rum har. Detta genom sensorer såsom närvarosensor, temperatursensor eller luftkvalitetssensor, som känner av vilka rum som står tomma och drar ner på ventilationen i dessa rum. Det kan särskilt vara relevant för lokaler med varierad användning, som till exempel konferens- eller mötesrum där personer kan variera mellan antalet 2 och 30. Att anpassa ventilationen efter aktuella behov skapar inte bara en bättre luftcirkulation för enskilda rum utan också bidrar till stora energibesparingar för fastigheten.

Genom att noggrant planera och implementera åtgärder i fastigheter kan vi skapa en trivsam inomhusmiljö där luften både är osynlig och optimal – en miljö där människor kan trivas i och prestera på sin bästa nivå, utan att ens behöva tänka på luften de andas.

 

Ämnen: Ventilation, Inomhusklimat, Lindab, Inneklimat

Thobias Tidholm

Försäljningsingenjör Ventilation, Lindab Sverige

thobias.tidholm@lindab.com

Sök i bloggen

Senaste inlägg

Prenumerera på bloggen

Om Byggförenklaren

Vi tillhandahåller denna blogg för att delge dig av vår kunskap och ger råd från 60 år i bygg- och ventilationsbranschen.