Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

Lindab

Choose languge
Logga in

Byggförenklaren

Kunskap och råd för bygg och ventilation

Varför behöver vi bra ventilation?

Av Magnus Jacobsson, 3 feb 2017

Lindab-luft-blogg

Frisk luft är en av de viktigaste förutsättningarna i livet, men den innehåller också luftföroreningar i olika nivåer, beroende på tid och plats. Mycket görs för att minska utsläppen som gör vår luft dålig. Dock görs väldigt lite för att förbättra inomhusluftens kvalitet. Detta trots det faktum att vi i Sverige tillbringar nästan all vår tid inomhus. Statistik visar att vi tillbringar så mycket som 90 procent av vår tid inomhus.

Vi mår bättre om vi har ren luft att andas. Vi blir mer effektiva och presterar bättre, oavsett om det är på arbetet, i skolan eller i hemmet. Dessutom har ett antal studier visat att antalet sjukdagar sjunker med ökande luftflöden. Så det borde vara självklart för alla att kräva god luftkvalitet i sin omgivning.

De faktorer som påverkar luftkvaliteten

Luftens hastighet

Inomhusluften får inte vara stilla om den ska hålla en hög kvalitet. Hela idén med ventilation är att ta bort den dåliga och förorenade luften och ersätta den med frisk luft. När luften rör sig för fort upplever dock människor negativa effekter. Luftdrag är, för många människor, ett lika stort problem som dålig luft. Det är därför viktigt att kunna kontrollera lufthastigheterna i välventilerade utrymmen.

Fuktighet

Under de senaste åren har "torr luft" blivit ett modeord och många människor ber om luftfuktare. Vi tror att luften är för torr och lösningen blir ofta att addera fukt. Väldigt ofta är diagnosen om torr luft felaktig. Istället är det oftast frågan om en för hög temperatur eller för mycket föroreningar i luften. En sänkning av temperaturen ger en högre relativ fuktighet. Därför är den bästa lösningen när luften känns för torr att sänka temperaturen.

Temperatur

Rätt inomhustemperatur vintertid är 20-22 °C och under sommaren 22-24 °C. Det finns många undersökningar som har visat att en temperaturskillnad på så lite som ett par grader för högt eller för lågt, avsevärt minskar vår prestation. Inte bara påverkas vår effektivitet, utan också vår säkerhet. Enkelt uttryckt, vi blir sämre på att göra det vi gör. Vår förmåga att tänka klart sjunker och resultatet av vårt arbete blir helt annorlunda än om vi hade gjort det under bättre temperaturförhållanden. Om miljön är för varm sjunker förmågan att tänka klart med 30-50 procent.

Luftförorening

Förorening av inomhusluften är summan av föroreningar från flera olika källor. Uteluft som inte är ren kan komma in, både genom ventilationssystemet och genom andra otätheter i byggnaden. Byggnadsmaterial och inredning kan också avge föroreningar. Undersökningar visar att sjukdomar såsom lungcancer, astma och andra lungsjukdomar är vanligare bland människor som har levt i områden med höga föroreningsnivåer. Ökad volym frisk luft och minskning av föroreningskällor ger friskare människor.

Detta är ett utdrag ur vår rapport "Raise the standards within Ventilation".

Ladda ner hela rapporten gratis

 

Ämnen: Ventilation, Inomhusklimat, Inneklimat

Magnus Jacobsson

Magnus är affärsområdeschef för ventilation på Lindab Sverige. I grund och botten har han en ingenjörsutbildning med lång erfarenhet av ventilation och Lindab.

magnus.jacobsson@lindab.com

Hitta mig på:

Sök i bloggen

Senaste inlägg

Prenumerera på bloggen

Om Lindabs blogg

Vår blogg siktar på att ge dig en blick in i vårt företag. Vi skulle vilja dela med oss av vår kunskap från över 50 år i bygg- och ventilationsbranschen.