Hoppa till huvudinnehållet
Lindab Logo

Lindab

Choose languge
Logga in

Byggförenklaren

Kunskap och råd för bygg och ventilation

Vad du behöver veta om brandsäkerhet och ventilation

Av Magnus Jacobsson, 11 aug 2016

brandskert-i-ventilationssystem.png

Trygghet och säkerhet är något vi alltid vill uppleva. Detta åstadkommer vi genom försiktighet och små åtgärder såväl hemma som på jobbet, alltifrån användandet av bilbälte i bilen, till att använda en grytvante när kastrullen skall lyftas av spisen. Lika viktigt är det att en fastighetsägare tänker på brandsäkerheten vid byggnation av en fastighet.

Om du vill känna trygghet gällande brandsäkerhet i en byggnad är det väldigt viktigt att tänka på brandskydd i ventilationssystemet. Bränder utgör ett stort hot mot fastighetens konstruktion och interiör. Med rätt brandskydd kan du försäkra dig om att skadorna minimeras eller till och med förhindras.

I Sverige finns tydliga brandregler gällande brandsäkrande av ventilation i en byggnad. När en brand bryter ut skall inte branden spridas, samtidigt som röken effektivt skall avlägsnas från rummet där branden utbryter ifrån. I bostadshus är ofta kanalsystemet sammanbundet. Då kan man installera brandgasspjäll som styrs av rökdetektorer. Att använda brandspjäll i en brandcellsavskiljande vägg är en populär metod för att hindra brandspridning. Spjäll täpper till såväl till- som frånluft vid brand och hindrar brandgas att spridas. Spjäll kräver installation av ett styrsystem som styr spjällen.

Styrsystem för brandspjäll, är ett elektroniskt system som kopplas till såväl byggnadens rökdetektorer/brandlarm som luftbehandlingsaggregatet och brandspjällen. Detta system låter dig styra och testa brandspjäll och rökdetektorer.

En annan vanligt förekommande lösningsmetod i Sverige för brandsäkring är ”Fläktar i drift”, vilket används då man har mekanisk frånluft eller till- och frånluft (FTX). I vissa fastigheter kan det vara dumt att ha lösningar som bygger på att detektera rök eftersom falsklarm kan uppstå vid exempelvis matlagning. Är man orolig för många falsklarm är ”Fläktar i drift” att rekommendera. Vid en händelse av brand fortsätter då fläktarna att vara igång, när tilluft tillsätts rummet skapas ett övertryck och röken sugs ut via frånluften. Vid denna lösning är det ytterst viktigt att trycket i brandrummet aldrig överstiger trycket i tilluftskanalen, vid mekanisk frånluft undviks detta automatiskt via uteluftsdon som fungerar som tryckavlastning.

När det gäller brandskydd i ventilationssystem är det oerhört viktigt att hela systemet är av allra högsta kvalitet. Bara när du vet att varje komponent är tillförlitlig och förblir stabil vid brand kan du känna dig säker. Kolla så att produkterna har certifierats enligt de striktaste standarder för brandskydd i ventilationssystem.

En annan viktig aspekt vid installationer och projektering för brandsäkerhet är hur ventilationen installeras och hängs upp. Vid en eventuell brand är det även viktigt att installationer motstår brandens krafter under en tidsperiod, så att människor i utrymmet hinner avlägsna sig och därmed inte bli skadade av nedfallande material. För information kring brandregler kan du läsa mer på Boverket.se.

Vill du veta mer? Läs här!

Ämnen: Ventilation

Magnus Jacobsson

Magnus är affärsområdeschef för ventilation på Lindab Sverige. I grund och botten har han en ingenjörsutbildning med lång erfarenhet av ventilation och Lindab.

magnus.jacobsson@lindab.com

Hitta mig på:

Sök i bloggen

Senaste inlägg

Prenumerera på bloggen

Om Lindabs blogg

Vår blogg siktar på att ge dig en blick in i vårt företag. Vi skulle vilja dela med oss av vår kunskap från över 50 år i bygg- och ventilationsbranschen.